IOP week, gesprekjes op school

In deze week hebben wij gesprekjes met ouder(s), verzorger(s) en onze leerlingen. Wij evalueren het Individuele Ontwikkelings Plan van elke leerling. Er worden nieuwe afspraken gemaakt voor de komende periode.

Wanneer:
maandag 04 maart - vrijdag 08 maart
Locatie:

Russenweg 3

Contactpersoon:
Zet in mijn agenda