Intern begeleider

Door gesprekken met de docenten te voeren en zo signalen van hen in te winnen kunnen deze signalen goed weggezet worden.

Taken:

·      Intern begeleider zorgt voor het inventariseren van de zorgvragen,
·      In kaart brengen van de zorg vragen
·      Voorzitter van het ondersteuningsteam (OT)
·      Uitvoerende taken die uit OT naar voren komen,
·      Organiseren van zorgactiviteiten,
·      Organiseert de groep, en overdrachtsbesprekingen,
·      Zit in de toelatingscommissie en zorgt ervoor dat dossiers op orde zijn,
·      Voert de startfoto gesprekken,
·      Kan mediator zijn bij leerling problemen met name onder lestijd
·      Vangt leerlingen op die eruit gestuurd worden.