Kentalis

Onze school kent sinds januari 2013 een nauwe samenwerking met Koninklijke Kentalis. Deze organisatie verzorgt onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Sinds augustus 2013 biedt Kentalis ook daadwerkelijk onderwijs aan in onze school.

De leerlingen met een cluster-2 beschikking (dus een taalontwikkelingsstoornis hebben) die intensieve hulp nodig hebben volgen lessen in de Kentalis-klassen.

De leerlingen met een cluster-2 beschikking die minder intensieve hulp nodig hebben (een zogenoemd medium of licht arrangement aankunnen) volgen lessen in Thorbecke vmbo klassen.

Er is een overstap tussen klassen gedurende of aan het eind van het schooljaar mogelijk. Een commissie van onderzoek ingesteld door Kentalis bepaalt de zwaarte van het arrangement. Er wordt onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning, die gerealiseerd wordt door de Thorbecke SG en extra ondersteuning, vanuit de specifieke cluster 2 expertise.

Voor de leerlingen met een licht of medium arrangement telt dat de Thorbecke SG verantwoordelijk is voor het onderwijs dat gegeven wordt en dat Kentalis een ondersteuningsplicht heeft voor de cluster 2 leerlingen.

Uiteraard moeten de opleidingsmogelijkheden van de Thorbecke SG aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling. Het totale aantal dagdelen ondersteuning op Thorbecke SG is gebaseerd op het aantal leerlingen met een cluster 2 indicatie, op hun onderwijsbehoeften en op de ondersteuningsbehoefte van de school en de docenten. Elk jaar wordt het aantal dagdelen ondersteuning en de invulling hiervan geƫvalueerd en opnieuw vastgesteld.

De invulling van de ondersteuning wordt in dialoog met ouders en school vastgesteld.
De cluster 2 specialist bezoekt in het begin van het schooljaar de ouders/ verzorgers en heeft een gesprek met de leerling.