Orthopedagoog

Ondersteunt de school en de docenten in de begeleiding van zorgleerlingen.

Taken:

  • Biedt ondersteuning aan docenten met betrekking tot de afstemming van het onderwijsaanbod op de specifieke zorgleerlingen.
  • Doet klassenobservaties (begin van het schooljaar en eventueel nog een keer halverwege het schooljaar)
  • Leerlingbesprekingen (twee keer per jaar). De leerling besprekingen worden samen met de mentor ingepland.
  • Groepsbesprekingen (twee keer per jaar). De groepsbesprekingen zijn al in het  jaarrooster opgenomen.
  • Begeleidt de zorgleerlingen.
  • Diagnosticeert ter attentie van zorgleerlingen op leren en gedrag in overleg met school en ouders.
  • Schrijft de toelatingsverslagen/info aan het team.
  • Denkt mee bij de toelating van nieuwe leerlingen, verzorgt leerlingbegeleiding en docentbegeleiding, participeert bij leerling-besprekingen en groepsbesprekingen en voert oudergesprekken.
  • Participeert in het praktijkonderwijs overleg