Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor de leerling die een luisterend oor nodig heeft. Wanneer een leerling iets niet kan bespreken met zijn/haar mentor, ouders of teamleider, dan kan de leerling terecht bij de vertrouwenspersoon met vragen en problemen van uiteenlopende aard. De vertrouwenspersoon gaat dan samen met de leerling op zoek naar een oplossing voor het probleem.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht.

Elk schooljaar zullen de vertrouwenspersonen de verschillende klassen bezoeken en zich voorstellen aan de leerlingen.

Bij ons op school zijn de vertrouwenspersonen Peter Vermaase en Brenda Nijboer