Zorgcoördinator

Coördineert de zorglijnen in de school en zorgt voor verbinding tussen intern en externen.

·     Nauwe samenwerking met de intern begeleider
·     Ondersteuning waar nodig in oudergesprekken/Multi Disciplinair Overleg(MDO’s)
·     Participeert in netwerkstructuren buiten school
·     Participeert in het zorgcoördinatorenoverleg vanuit het samenwerkingsverband
·     Is op de hoogte van de zorgontwikkelingen o.a. vanuit het samenwerkingsverband
·     Maakt het zorgbeleid
·     Stemt zorgbeleid af met VMBO