Persoonlijke leerroutes

Persoonlijke leerroutes

Leren vindt op alle manieren plaats. In de theorie en praktijk.

Binnen, maar ook vooral buiten de school. Er is veel ruimte voor persoonlijke gesprekjes, zodat een leerling zichzelf leert kennen.

Leerlingen worden zich steeds meer bewust van hun interesses, kwaliteiten en leerpunten.

Elke leerling heeft zijn eigen rooster, gericht op zijn praktijkstroming, keuzevakken en verwachte uitstroom.