Leerjaren

Leerjaar 1

Wie ben ik? Oriëntatie op jezelf

Leerling krijgen in het 1e jaar een groot aanbod van praktijkvakken. Tijdens deze vakken gaan leerlingen op zoek naar hun interesses en kwaliteiten.

 

Leerjaar 2

Wat kan ik? Oriëntatie op de omgeving

In het tweede jaar mogen leerlingen een aantal vakken laten vallen. Leerlingen gaan zich al wat meer specialiseren.

 

Leerjaar 3

Wat wil ik? Accent op beroepscompetenties

In het derde jaar staat de oriëntatie op het beroep centraal. We gaan nu ook de PrO competenties oefenen in de interne en snuffelstages.

De interne stage van TSG zijn: de Hema, Catering en Zorgcentrum de Nieuwe Haven

 

Leerjaar 4

Wat doe ik, wat ga ik doen? Accent op stage en specialisatie, voorbereiding op MBO Entree.

In het vierde schooljaar starten de meeste leerlingen met een oriënterende stage.

Leerlingen lopen 1 a 2 dagen stage in verschillende praktijkrichtingen. In het vierde leerjaar zijn leerlingen ingedeeld op uitstroomprofiel.

De klas uitstroom ‘Werk’ richt zich nog meer op de beroepscompetenties, de theorie is gericht op de domeinen werken, wonen, burgerschap en vrije tijd.

De klas uitstroom Entree richt zich op de voorbereiding van de MBO Entree opleiding.

Leerlingen werken met een weekplanner. In de weekplanner zijn Ned, Engels, rekenen, Nieuwsbegrip en Burgerschapsopdrachten opgenomen. Leerling leren om hun werk te plannen.

 

Leerjaar 5

Wat doe ik, heb ik gedaan? Accent op stage en specialisatie, Werk of MBO Entree

In het vijfde schooljaar specialiseren leerlingen zich verder in hun stage en praktijkrichting. Leerling gaan verder in hun uitstroomprofiel.

De klas uitstroom ‘Werk’ bereidt zich verder voor op het werkveld. De stagedagen worden uitgebreid en leerlingen specialiseren zich verder d.m.v. Branchgerichte cursussen.

De MBO-Entree klas kiest een praktijkrichting (Start.Deltion) loopt 2/3 dagen stage, volgt de praktijklessen in deze praktijkrichting en gaat verder met Nederlands, Rekenen, Loopbaan, Engels en Burgerschap

In het vierde jaar wordt samen met leerling en ouders bepaald of een leerling zich voorbereid op het Entree onderwijs of zich voorbereid op Werk.