Werken in fasen

Fase 1

Wie ben ik? Oriëntatie op jezelf

Leerling krijgen in het 1e en 2e leerjaar een groot aanbod van praktijkvakken. Tijdens deze vakken gaan leerlingen op zoek naar hun interesses en kwaliteiten. Er worden een aantal basis-competenties geoefend.

 

Fase 2

Wat kan ik? Oriëntatie op de omgeving

Wanneer leerlingen de eerste fase hebben afgerond kiezen leeringen nog 2 of 3 stromingen waarin zij zich verder gaan ontwikkelen. Ook wordt er gestart met een interne stage of een begeleide stage

vakken laten vallen. Leerlingen gaan zich al wat meer specialiseren.

 

Fase 3

Wat wil ik? Accent op beroepscompetenties

In het derde jaar staat de oriëntatie op het beroep centraal. We gaan nu ook de PrO competenties oefenen in de interne en snuffelstages.

De interne stage van TSG zijn: de Hema, Catering en Zorgcentrum de Nieuwe Haven

Wat doe ik, wat ga ik doen? Accent op stage en specialisatie, voorbereiding op MBO Entree.

In het vierde schooljaar starten de meeste leerlingen met een oriënterende stage.

Leerlingen lopen 1 a 2 dagen stage in verschillende praktijkrichtingen. In het vierde leerjaar zijn leerlingen ingedeeld op uitstroomprofiel.

De klas uitstroom ‘Werk’ richt zich nog meer op de beroepscompetenties, de theorie is gericht op de domeinen werken, wonen, burgerschap en vrije tijd.

De klas uitstroom Entree richt zich op de voorbereiding van de MBO Entree opleiding.

Leerlingen werken met een weekplanner. In de weekplanner zijn Ned, Engels, rekenen, Nieuwsbegrip en Burgerschapsopdrachten opgenomen. Leerling leren om hun werk te plannen.

 

L