Praktijkonderwijs

Thorbecke PrO is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die leren door te doen.

Leerlingen hebben vaak door een theoretische manier van leren een achterstand opgelopen. Op de Thorbecke gaan we op een praktische manier aan de slag.

Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op belangrijke thema’s voor deze doelgroep. Die thema’s zijn: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd.

Het is de bedoeling dat alle leerlingen binnen deze gebieden zo goed en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de school en in de maatschappij.

Wij maken deel uit van de stichting OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle en regio). Voor ons zijn waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin belangrijk. De school is een ontmoetingsplaats voor leerlingen en personeelsleden met verschillende culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.