Praktijkonderwijs

Welkom bij het praktijkonderwijs

Ons praktijk onderwijs

PRO

Thorbecke PrO is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die leren door te doen.

Leerlingen hebben vaak door een theoretische manier van leren een achterstand opgelopen. Op de Thorbecke gaan we op een praktische manier aan de slag.

IOP en Uitstroomprofiel

Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een Individueel Ontwikkelingsplan

De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het IOP.

In het 2e jaar, uiterlijk derde leerjaar wordt door de school, leerling en ouders een uitstroomprofiel overeengekomen.

Het werken met het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) maakt het mogelijk om aan te sluiten bij wat de leerling vraagt. De IOP’s van onze leerling staan digitaal in Profijt.

Het uitstroomprofiel is niet een statisch gegeven. Doordat leerlingen zich steeds ontwikkelen verandert hun interesse, manier van leren of motivatie. Leerlingen krijgen bij ons op school op elk moment de kans om zich verder te ontwikkelen of door te leren.

Thorbecke kent vijf of zes leerjaren. Elke groep heeft een mentor. Dit is de leerkracht die de meeste theorielessen van de leerling verzorgt, zoals rekenen, Nederlands, Engels, Burgerschap en sociaal-emotionele vorming. Tevens is de mentor het aanspreekpunt en de spil voor alle informatie die de leerling aangaat.

Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op belangrijke thema’s voor deze doelgroep. Die thema’s zijn: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd.

Het is de bedoeling dat alle leerlingen binnen deze gebieden zo goed en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de school en in de maatschappij.