Visie en Missie

Het praktijkonderwijs heeft als opdracht om deze leerlingen te stimuleren en te ondersteunen hun talenten maximaal te ontwikkelen, door aan te sluiten bij hun mogelijkheden en passies. Met als doel dat zij zo zelfstandig mogelijk functioneren en zoveel als mogelijk meedoen in de samenleving, nu én in de toekomst. Het praktijkonderwijs wil daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving: een samenleving die elk mens kan­sen biedt.

Om mee te kunnen doen in de samenleving is werk van groot belang; een goede voorbereiding op werk is een van de kerntaken van het praktijkonderwijs.

De aan­dacht gaat echter ook uit naar het zelfstandig functioneren in andere domeinen, zoals wonen,  vrije tijd en burgerschap.(Sectorraad Praktijkonderwijs, 2018, p. 5)

Thorbecke Scholengemeenschap afdeling PrO wil betekenisvol lesgeven en binnen deze 4 domeinen  ‘echte’ situaties creëren en opzoeken. Dit doen wij in de school, maar ook zeker daarbuiten.

 

Onze leidende principes

 

Zelfredzaam: van begeleid naar Zelfstandig
Positief realistisch Zelfbeeld
Zelf (mede) Verantwoordelijk