Praktijk Onderwijs

Welkom bij het praktijkonderwijs

Ons praktijk onderwijs

PRO

Thorbecke PrO is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die leren door te doen.

Leerlingen hebben vaak door een theoretische manier van leren een achterstand opgelopen. Op de Thorbecke gaan we op een praktische manier aan de slag.

 

Thorbecke kent vijf leerjaren. Elke groep heeft een mentor. Dit is de leerkracht die de meeste theorielessen van de leerling verzorgt, zoals rekenen, Nederlands, Engels, Burgerschap en sociaal-emotionele vorming. Tevens is de mentor het aanspreekpunt en de spil voor alle informatie die de leerling aangaat.

Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op belangrijke thema’s voor deze doelgroep. Die thema’s zijn: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd.

Het is de bedoeling dat alle leerlingen binnen deze gebieden zo goed en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de school en in de maatschappij.

In de bovenbouw van de school vormt de stage een heel belangrijk onderdeel van het leerproces. Ook biedt een goed verlopen stage vaak kans op een reguliere baan.

 

Branche- opleidingen
Leerlingen kunnen in klas 3, 4 en 5 branche gerichte opleidingen volgen. Branche-opleidingen zijn opleidingen die door de brancheorganisaties zijn ontwikkeld. Deze cursussen worden afgesloten met een officieel examen waarbij officiële bewijzen, certificaten of diploma’s te behalen zijn. De branche-opleidingen vergroten de kansen voor de leerlingen op de arbeidsmarkt.

Entree-opleidingen
Tevens kan een deel van de leerlingen de entree-opleiding van het mbo behalen in het vijfde jaar van onze opleiding. De meeste leerlingen verlaten na 5 schooljaren onze school met werk. Een deel van de leerlingen vervolgt hun schoolloopbaan op het MBO in combinatie met stage of een baan. Als de leerlingen de school hebben verlaten, vallen zij gedurende twee jaar onder de nazorg van de school. Dit betekent: een intensief contact tussen leerling, werkgever en/of opleiding en Thorbecke PrO