Praktijkonderwijs

Als een leerling meer praktisch is aangelegd en didactisch te laag scoort voor het VMBO komt het in aanmerking voor ons Praktijkonderwijs.

Wij geven passende zorg én training in theorie en praktijk, met als doel de leerling te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

Wij streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de individuele leerling. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele behoefte en mogelijkheden. Waar mogelijk behalen de leerlingen certificaten en/of halen bij ons hun MBO-Entreeopleiding.

Leerlingen stromen bij ons uit richting MBO 2, Werk, Begeleid Werk of Dagbesteding