Schoolkosten en WIScollect

Digitaal factureren

Vanaf schooljaar 2016-2017 maken wij gebruik van digitale facturering via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden, iDEAL of eigen overboeking. U krijgt vervolgens, afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze, automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling (bij iDEAL) of een mail met daarin de digitale factuur (die u daarna kunt overboeken).

Heeft u vragen over WIS Collect, de vrijwillige ouderbijdrage of de factuur, dan kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie. Ook voor het aanvragen van gespreide betaling, anders dan de geboden mogelijkheid in WIS Collect, kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie via
finan-tsg-vmbo@ooz.nl.

Instructievideo voor ouders over WIS Collect
In het onderstaande instructiefilmpje van WIS Collect wordt uitgelegd hoe ouders WIS Collect kunnen gebruiken.

Tevens vindt u uitleg over WIS Collect in onderstaand Pdf-bestand.

Een uitleg over WIS Collect staat in onderstaand Pdf-bestand.

handleiding-wis-collect-ouders

Financiële ondersteuning betaling ouderbijdrage
Voor sommige ouders en/of verzorgers kan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een flinke post zijn. Als het erg moeilijk is om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen omdat van een uitkering of minimumloon rondgekomen moet worden, zijn er een aantal instanties die onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning kunnen bieden.

Gemeente Zwolle
www.zwolle.nl/school/scholierenregeling

Voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen:
*               in de leeftijd van 12 tot 17 jaar
*               met een inkomen van ten hoogste 110% van het    minimuminkomen
*               woonachtig in de gemeente Zwolle

Stichting Meedoen
http://www.meedoenzwolle.nl
Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting die in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen van huishoudens met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen (bijstandsnorm) of wanneer er sprake is van een lopende Schuldregeling of Schuldsanering. Ieder kind moet kunnen meedoen aan werkweken, excursies, muzische vorming of een club. Voor kinderen betekenen deze activiteiten verbreding van hun horizon. Ze maken sociale contacten en leren zich handhaven in een groep. In heel veel gezinnen is het lastig om kinderen mee te laten doen met deze dingen: het is gewoon vaak te duur. Voor die gezinnen wil Stichting Meedoen hulp bieden. Door bijvoorbeeld bij te springen in de kosten van schoolreisjes en andere schoolactiviteiten. Ook helpen zij kinderen die graag willen dansen of bij een muziekvereniging willen. Van belang is dat de activiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en dat het kind in sociaal opzicht kan deelnemen, kortom meedoen met anderen.

Een aanvraag bij Stichting Meedoen kan worden gedaan door ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen:
*               uit de gemeente Zwolle
*               in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
*               met een inkomen van ten hoogste 110% van het minimuminkomen
*               die in een lopende Schuldregeling (cfm. NVVK) of Schuldsanering (WSNP) zitten.

De aanvraag wordt beoordeeld op het voldoen aan de inkomensnorm, maar ook of de reden van aanvraag, de activiteit overeenkomt met de doelstelling. Daarbij wordt m.i.v. 2014 een maximum bedrag van 350 euro per kind per jaar gehanteerd. Ouders/verzorgers kunnen per kind 2 activiteiten aanvragen (geen bijdragen beneden de € 20,00).

Stichting Meedoen Zwolle betaalt voor die ouders of verzorgers de kosten van:
*               schoolreisjes, werkweken en schoolkampen
*               dans, toneel, muzikale vorming, scouting en
*               andere zaken waardoor kinderen zich kunnen ontplooien.

Ga voor meer informatie en voor het digitale aanvraagformulier naar:
http://www.meedoenzwolle.nl

Stichting Leergeld Salland
http://www.leergeld.nl/salland/
Voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen:

*               in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen
*               die een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt
*               die woonachtig zijn in de gemeente Raalte.

Gemeente Dalfsen
Informatie over de mogelijkheden voor extra ondersteuning binnen de gemeente Dalfsen kunt u via de site van de gemeente Dalfsen vinden.

https://www.samendoenindalfsen.nl/is/onderwerpen/werk-en-inkomen-sociaal/rondkomen/minimuminkomen/hulp-en-regelingen/kindregeling

Schoolboeken

De overheid stelt een bedrag per leerling beschikbaar. De school dient hiervoor alle lesmateriaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is te verstrekken. Hieronder wordt verstaan: schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms/ DVD’s, examenbundels, project- en tabellenboeken, door de school gemaakt materiaal, licenties online materiaal. Ouders bestellen zelf de boeken en zijn daarna zelf verantwoordelijk in het geval van verlies of beschadiging.

De schoolboeken worden door de ouders zelf besteld. U maakt hiervoor een account aan met de gegevens van de leerling. Inlognaam en wachtwoord moeten bij de leerling bekend zijn omdat de leerling voor het gebruik van sommige leermiddelen moet inloggen op of via de website van Van Dijk.
*               Ga naar www.vandijk.nl 
*               Kies voor ‘bestel je boekenpakket’
*               Selecteer je school
*               Volg de instructies op het scherm
*               Plaats je bestelling

Bestel ruim voor de zomervakantie, dan worden de boeken uiterlijk een week voor het nieuwe schooljaar thuis afgeleverd.