SchoolMaatschappelijkWerk (SMW)

Deze komt in beeld als er zorgen zijn over het gedrag van de leerling of de thuissituatie. En is onderdeel van het Sociaal Wijkteam in Zwolle.

Taken:

·      Deelnemer van het Ondersteuningsteam (OT)
·      Ondersteunt leerlingen en ouders
·      Begeleidt leerlingen naar het sociaal wijkteam
·      Zorgt voor de juiste (doorgaande) zorglijn van de hulpverlening
·      Heeft contact met externe instanties