Informatie

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol in de totstandkoming van goed onderwijs. Op een groot aantal punten stemmen wij ons onderwijsbeleid dan ook af met de medezeggenschapsraad. Niet alleen omdat we dat verplicht zijn, maar ook omdat we dat belangrijk vinden. In de MR zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De raad heeft inspraak op voorgenomen beleid, beleidswijzigingen en heeft een instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal zaken. Welke zaken dit zijn, staat beschreven in de WMS. Onze MR vertegenwoordigd beide scholen (vmbo als het praktijkonderwijs).

De MR is bereikbaar via één van de secretarissen:
m.kuiper@ooz.nl of s.hoxe@ooz.nl.

Personeelsgeleding

Pro:
Arjan Leusink
Sido Hoxe

Vmbo:
Bart van Kersbergen
Max Kuiper

Realisatie: