Informatie

Praktijkonderwijs Portfolio en Diploma

Je volgt onderwijs (de praktijk en theorie-lessen), loopt TIB en/of externe stage en krijgt stagebegeleiding op school. Dit heb je allemaal nodig om je diploma Praktijkonderwijs te halen. In het laatste schooljaar heb je een eindgesprek over jouw porfolio met de mentor en een examinator van een andere PrO school.

Realisatie: