Informatie

Schoolkosten (ouderbijdrage, regelingen, WIS)

Digitaal factureren

Wij maken gebruik van digitale facturering via Wiscollect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het Wiscollect account van uw kind(eren). Wanneer u bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u via iDEAL betalen. Deze betalingen worden door Mollie Payment afgehandeld. Op uw afschrift ziet u staan Mollie Payment inzake Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-PrO met het rekeningnummer van Mollie Payment. U krijgt per e-mail een bevestiging wanneer de betaling geslaagd is. In uw Wiscollect account kunt u door ons verzonden facturen en e-mails inzien. Ook kunt u de actuele stand van uw betalingen opvragen via uw account.

Heeft u vragen over Wiscollect, de vrijwillige ouderbijdrage of de factuur, dan kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie. Ook voor het aanvragen van gespreide betaling, anders dan de geboden mogelijkheid in Wiscollect, kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie via
finan-tsg-vmbo@ooz.nl of telefonisch via 038-4262838.

Klik hier voor een instructievideo over WisCollect.

Een uitleg over WisCollect staat ook in onderstaand Pdf-bestand.

 

Ouderbijdrage

Hieronder vindt u een overzicht van de ouderbijdrage.

Financiële ondersteuning betaling ouderbijdrage
Voor sommige ouders en/of verzorgers kan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een flinke post zijn. Als het erg moeilijk is om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen omdat van een uitkering of minimumloon rondgekomen moet worden, zijn er een aantal instanties die onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning kunnen bieden. Een aantal mogelijkheden geven wij hieronder weer.

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/extras-voor-kinderen/kindregeling

Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland

Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2

 

Realisatie: