Basis ondersteuning

Plek voor elk kind

We doen er alles aan om jou een fijne tijd te bezorgen bij ons op school, zodat jij je goed kunt ontwikkelen. We vinden het namelijk heel belangrijk dat jij je prettig voelt bij ons op school, dat er onderling respect is en dat we je helpen bij jouw manier van leren en ontwikkeling.

Als je ouders meer willen weten over onze begeleiding, dan verwijzen we u graag naar de ouderpagina. Daar staat ook het schoolondersteuningsplan.

Mentor eerste aanspreekpunt

Elke groep heeft een mentor, die de meeste theorielessen verzorgt. Dit zijn onder meer rekenen, Nederlands, Engels, burgerschap en sociaal-emotionele vorming. Heb je een vraag of zit je ergens mee, dan kun je altijd terecht bij de mentor.

Kleine -klassen en kleine praktijkgroepen.
We werken in kleine klassen. Tijdens de theorielessen zit je in een groep van tien tot veertien klasgenoten en tijdens de praktijklessen werk je in een groepje van vier tot zeven medeleerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel uw kind als voor u als ouder of verzorger. De mentor heeft ook contact met collega’s over het functioneren van de klas en over uw kind. De mentor observeert en signaleert en voert gesprekken met u over de gang van zaken in de klas en het invullen van het Individueel Ontwikkelingsplan, het portfolio en Profijt.

Klein Team praktijkonderwijs

Als team zijn we verantwoordelijk voor jou en zo voelen we het ook. We zien je en zijn er voor je. Niet alleen de mentor maar alle docenten waarvan je les hebt. De afdeling praktijkonderwijs heeft een eigen ingang en ook een eigen kantine waar ook docenten in de pauzes een boterhammetje eten of zich laten uitdagen voor een potje tafelvoetbal. Als team staan we voor je klaar, tijdens alle lessen, de pauzes of na schooltijd. Als klein team kennen we alle leerlingen.

Positief Bezig Zijn op school

Er is pas echt ruimte om goed te kunnen leren, als jij je prettig voelt op school. We besteden daar dan ook veel aandacht aan, in samenwerking met je ouders en/of verzorgers. Op het Thorbecke kijken we wat je op dat gebied zelf al in je mars hebt. En omdat positief omgaan met elkaar bij ons voorop staat, geven we Vreedzame School – lessen, waarin je leert hoe je omgaat met jezelf en anderen in verschillende situaties. Ook besteden we aandacht aan jouw rol in de klas en hoe jij je verhoudt tot de rest van de groep. Op deze manier werken we gezamenlijk aan een fijn schooljaar met elkaar.

Groepsdynamica.

Groepsdynamica wordt ingezet in alle brugklassen, zodat elk individu in de klas zich bewust worden van zijn of haar rol in de groep. Hierdoor wordt de samenwerking in de groep positief beïnvloed.

 

Je hebt je eigen rooster.

Dat rooster is gericht is op een van de praktijkstromingen, de keuzevakken en de manier waarop jij denkt te gaan uitstromen naar een vervolgopleiding of werk. Je hoeft deze keuze pas in het tweede en uiterlijk derde leerjaar definitief te maken. Jouw leerroute is helemaal afgestemd op jouw talenten, vaardigheden, kennis en wensen voor de toekomst. Er is daarom ook volop gelegenheid voor persoonlijke gesprekken, zodat jij jezelf leert kennen en je je ook bewust wordt van je interesses, kwaliteiten, mogelijkheden en nog te behalen doelen.

Tijdens het IOP  gesprek (Individueel Ontwikkelings Plan) kijken we wat jij nog nodig hebt voor jouw ontwikkeling en je studie, zodat je de doelen die in het plan staan, ook gaat halen. We leggen bewust zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij jou. Dit helpt je om zelfstandig te worden en trots te zijn op jezelf.

Je krijgt op Thorbecke de ondersteuning die je nodig hebt en dat betekent dat er een deskundig team met jou en je mentor meekijkt en meedenkt.

 

IOP

Voor alle leerlingen die bij ons onderwijs volgen wordt een handelingsplan opgesteld. Dit doen wij in de vorm van een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). De leerling formuleert samen met de mentor en ouders/verzorgers tijdens de IOP-gesprekken (drie maal per jaar) een doel op sociaal-emotioneel en/of cognitief gebied. De leerling richt zich hierdoor meer op eigen sturing en wordt zo eigenaar van zijn eigen (leer)proces. Dit draagt bij tot een realistisch en vooral positief zelfbeeld. Link naar IOP uitleg voor ouders; hoe ziet het eruit?

Realisatie: