Thorbecke & Pro

VMBO en PRO

Op het Thorbecke maak je kennis met de praktijk van morgen. Door letterlijk je handen uit je mouwen te steken. Door te doen dus! Niet voor niets staat onze school op een bedrijvenpark. Dé plek voor mooie ideeën en techniek! Dé plek waar we jou wegwijs maken in de beroepen van later. We zitten er middenin!

Denken is het nieuwe doen. En precies daarom maakt Thorbecke het leren leuk. Door je de kans te geven vanaf de brugklas de lesstof al in de praktijk te brengen. We halen de toekomst een stukje dichterbij. We volgen jouw droom en helpen je om in de praktijk uit te vinden wat dat betekent.

Op het Thorbecke vinden we het belangrijk dat jij de kans krijgt om jezelf te leren kennen, te leren ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen, om je te laten zien dat ook jij het kunt gaan maken!

Blik op jouw toekomst

De arbeidsmarkt heeft vakmensen nodig. Jou dus! Thorbecke is de plek, die jij mag gaan gebruiken als proeftuin om jezelf te ontwikkelen en uit te groeien als vakman of vakvrouw. In een veilige en vertrouwde sfeer. Met de blik op de toekomst in combinatie met aandacht voor datgene wat jij van ons nodig hebt.

Thorbecke is een ontmoetingsplaats voor talenten zoals jij. Wij helpen jou op weg om dat talent te ontdekken.

Dit doen we samen. Samen met alle leerlingen en onze docenten en ondersteuners. Maar ook met bedrijven en instellingen, met de gemeenschap dus. We doen dat in alle vrijheid en op een gelijkwaardige en sociale rechtvaardige manier, omdat we vinden dat iedereen gelijke kansen verdient. Op Thorbecke krijg je daarvoor alle ruimte. Zodat jij (mede) zelf de verantwoordelijkheid leert te nemen in je eigen leerproces, je op eigen benen leert te staan, weet wat je wilt en trots kunt zijn op jezelf.

Thorbecke biedt vmbo, praktijkmavo, MBO-Entree en Praktijkonderwijs (PrO)

De Thorbecke vmbo/pro locatie Russenweg is een onderdeel van de Thorbecke Scholengemeenschap en biedt ruimte voor: Praktijkonderwijs, vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, praktijkmavo en MBO-Entreeonderwijs i.s.m. Deltion.

We zijn een relatief kleine school met kleine klassen en vaste docententeams. Dat betekent dat we elkaar kennen en elkaar weten te vinden mocht dat nodig zijn.

Thorbecke maakt deel uit van de stichting OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle en regio).

Ondersteuning en begeleiding

Op het Thorbecke word je vanaf het begin tot eind zo goed mogelijk begeleid in je ontwikkeling. We leggen de focus op sterke punten en bieden ondersteuning daar waar dat nodig is.

Een vakkundig team van ondersteuners staan op het vmbo PrO Thorbecke klaar om je te helpen bij deze ondersteuning.

Als je ouders meer willen weten over onze begeleiding, dan verwijzen we hen graag naar de ouderpagina.  Daar staat ook het schoolondersteuningsplan.

Plek voor elk kind

We doen er alles aan om jou een fijne tijd te bezorgen bij ons op school, zodat jij je goed kunt ontwikkelen. We vinden het namelijk heel belangrijk dat jij je prettig voelt bij ons op school, dat er onderling respect is en dat we je helpen bij jouw manier van leren en ontwikkeling.

Mentor eerste aanspreekpunt

Elke groep heeft een mentor, die de meeste theorielessen verzorgt. Dit zijn onder meer rekenen, Nederlands, Engels, burgerschap en sociaal-emotionele vorming. Heb je een vraag of zit je ergens mee, dan kun je altijd terecht bij de mentor.

Kleine -klassen en kleine praktijkgroepen.

We werken in kleine klassen. Tijdens de theorielessen zit je in een groep van tien tot veertien klasgenoten en tijdens de praktijklessen werk je in een groepje van vier tot zeven medeleerlingen.

Team praktijkonderwijs

Als team zijn we verantwoordelijk voor jou en zo voelen we het ook.  We zien je en zijn er voor je. Niet alleen de mentor maar alle docenten waarvan je les hebt. De afdeling praktijkonderwijs heeft een eigen kantine waar ook docenten in de pauzes een boterhammetje eten of zich laten uitdagen voor een potje tafelvoetbal. Als team staan we voor je klaar, tijdens alle lessen, de pauzes of na schooltijd.

Positief Bezig Zijn op school

Er is pas echt ruimte om goed te kunnen leren, als jij je prettig voelt op school. We besteden daar dan ook veel aandacht aan, in samenwerking met je ouders en/of verzorgers. Op het Thorbecke kijken we wat je op dat gebied zelf al in je mars hebt. En omdat positief omgaan met elkaar bij ons voorop staat, geven we -Vreedzame School – lessen, waarin je leert hoe je omgaat met jezelf en anderen in verschillende situaties. Ook besteden we aandacht aan jouw rol in de klas en hoe jij je verhoudt tot de rest van de groep. Op deze manier werken we gezamenlijk aan een fijn schooljaar met elkaar.

Je hebt je eigen rooster.

Dat rooster is gericht is op een van de praktijkstromingen, de keuzevakken en de manier waarop jij denkt te gaan uitstromen naar een vervolgopleiding of werk. Je hoeft deze keuze pas in het tweede en uiterlijk derde leerjaar definitief te maken. Jouw leerroute is helemaal afgestemd op jouw talenten, vaardigheden, kennis en wensen voor de toekomst. Er is daarom ook volop gelegenheid voor persoonlijke gesprekken, zodat jij jezelf leert kennen en je je ook bewust wordt van je interesses, kwaliteiten, mogelijkheden en nog te behalen doelen.

Tijdens het IOP  gesprek (Individueel Ontwikkelings Plan) kijken we wat jij nog nodig hebt voor jouw ontwikkeling en je studie, zodat je de doelen die in het plan staan, ook gaat halen. We leggen bewust zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij jou. Dit helpt je om zelfstandig te worden en trots te zijn op jezelf.

Je krijgt op Thorbecke de ondersteuning die je nodig hebt en dat betekent dat er een deskundig team met jou en je mentor meekijkt en meedenkt.

Leren is doen

Op Het Thorbecke helpen we te groeien naar zelfstandigheid. We doen dat met behulp van onze pijlers Z Z Z.

  • Zelfredzaamheid
  • Zelf (mede) verantwoordelijk
  • (Realistisch) Zelfbeeld

We verwachten niet dat je dit allemaal al beheerst als je bij ons op school start. Waar het om gaat is dat je groeit in je ontwikkeling. Dat doen we door samen met jou deze uitdagingen aan te gaan. Door het je voor te doen, door je te helpen, je te sturen, je te ondersteunen, maar ook door je los te laten als wij denken dat het kan. Zo bouw je zelfvertrouwen op.

Zelfredzaamheid

Met je bent of je wordt zelfredzaam bedoelen we dat je de vaardigheden leert die je nodig hebt om je staande te houden in de maatschappij. Je bouwt je zelfredzaamheid langzaamaan op in de praktijk- en theorievakken. Allereerst ga je aan de slag met opdrachten en klussen voor jezelf, bij jou thuis, in en om het huis. Daarna breid je je vaardigheden uit, door buitenshuis te zorgen voor anderen en opdrachten uit te voeren. Als wij zien dat jij je prima redt in een bepaalde praktijkstroming, gaan we nog een stapje verder en ga je aan de slag voor een opdrachtgever.

Zelf (mede) verantwoordelijk

Op het PrO krijg je veel ruimte om je eigen keuzes te maken. Je gaat bedenken wat je wilt leren en wat je hiervoor moet doen. Tijdens de zogeheten IOP gesprekken krijg je ruimte om je eigen doelen te bepalen. Deze gesprekken worden drie keer per jaar gehouden met je ouders en mentor maar ook tussendoor kun je altijd je wensen afstemmen.  Zo krijg je inzicht in je manier van leren en weet je waar je talenten liggen en hoe je die verder kunt ontwikkelen.

Leren reflecteren, daar gaat het om.  Dat betekent dat je elke keer kijkt wat je al kunt en waarin je nog verder kunt groeien en wat je daarvoor nodig hebt. Vanaf leerjaar 1 leg je dat allemaal vast in een portfolio. Hierin staan onder meer behaalde resultaten in de lessen, in de praktijk, tijdens je stage en de branchegerichte cursussen, die je hebt gedaan. Kortom, alle zaken waar je trots op bent. Hiermee behaal jij je praktijkonderwijs diploma. Dit is ook meteen je CV voor het mbo of voor je werkgever. Je gaat van school met een mooi overzicht van wie jij bent, wat je kunt en wat jij wilt.

(Realistisch) Zelfbeeld

Bij het praktijkonderwijs leer je jezelf beter kennen. Wat is jouw plek op school en in de maatschappij om je heen? Wat kun je goed, wat zijn je talenten en waaraan wil je nog werken?

Elke week tijdens de lessen besteden we aandacht aan de verschillende competenties. We kijken onder meer naar je werkhouding, jouw manier van communiceren, je motivatie, in hoeverre je initiatief toont, hoe je omgaat met conflicten en of jij ook in staat bent alle feedback die je krijgt toe te passen. Die feedback krijg je van je docenten en de praktijkbegeleiders op locatie. Op deze manier krijg een heel goed beeld van jezelf en weet je precies wat jij nog nodig hebt om je verder te kunnen ontwikkelen.